Katowice
w miejscowości Pilica w Zbiorczej Szkole Gminnej z nieznanych przyczyn nastąpił wybuch kotła parowego do centralnego ogrzewania, na skutek czego l osoba poniosła śmierć, a 7 osób doznało obrażeń ciała.