Kalisz
nauczyciel szkoły ogólnokształcącej w Ostrowiu Wielkopolskim - aktywista społeczny - otrzymał pogróżkowy anonim.