Warszawa
w kościele pod wezwaniem św. Stanisława Kostki w Warszawie zorganizowano zbiórkę pieniędzy na pomoc dla osób internowanych, aresztowanych i ich rodzin.