Lublin
w Spółdzielni Inwalidów „Zjednoczenie" w Lublinie zorganizowano zbiórkę pieniędzy na pomoc dla osób internowanych