Opole
6 kierowców zatrudnionych w opolskimPrzedsiębiorstwie Budownictwa Hydrotechnicznego „Odra l" przerwało na okres l godziny pracę, protestując przeciwko znacznemu obniżeniu zarobków w miesiącu grudniu 1981 roku.