Bielsko - Biała
w Skoczowie w Zakładzie nr 5 Fabryki Samochodów Małolitrażowych [„Polmo"] zorganizowano zbiórkę pieniędzy na rzecz pomocy dla rodzin internowanych i aresztowanych.