Przed 13 grudnia - Wieczornica 2007

„Przed 13 grudnia” – pod takim tytułem Solidarność Walcząca zorganizowała wieczornicę poświęconą stanowi wojennemu. Głównym punktem programu było spotkanie z legendarnymi działaczami konspiry – Zofią i Zbigniewem Romaszewskimi oraz Kornelem Morawieckim.

Jak Michnik z Geremkiem przejęli "Solidarność"

Stan wojenny trwa do dziś, a Unia Europejska zastąpiła ZSRR - mówiono w piątek na konferencji, której patronował IPN

W przeddzień 27. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego pod patronatem IPN, TVP i PAP w Międzylesiu pod Warszawą zorganizowano wieczornicę pod hasłem "Zima wasza - Polska nasza". Mimo późnej pory (stąd nazwa wieczornica) i znacznej odległości od centrum miasta publiczność wypełniła cała aulę Instytutu Elektrotechniki.

Jak Michnik z Geremkiem przejęli "Solidarność" - odpowiedź Z. Lisieckiego

Tekst Pana Czuchnowskiego zmienia akcenty. W efekcie powstaje dość
wykoślawiony obraz spotkania. Byłem na nim sam obecny i jest dla mnie
dużym zaskoczeniem, że można je tak odebrać, jak autor artykułu.
Przykładowo były na spotkaniu opisywane istniejące do dziś mechanizmy
władzy, które zapoczątkowane zostały jeszcze w czasie stanu
wojennego. Redaktor Czuchnowski zamienił to natomiast w opis
sugerujący jakoby uczestnicy wieczornicy co najmniej wierzyli, że do
dziś na ulicach miast stoją czołgi. Artykuł nazwałbym dziwaczno-

Когда накажут коммунистических преступников...???

В 29 годовщину введения военного положения на територии Польши (в ночь на 12-13 декабря 1981 года). Военный режим был подготовлен генералом Войцехом Ярузелским, который с 1943 года работал на советскую разведку, и был сотрудником военных информационных служб (кличка Ярузелского – "Вольски").

Podwójna pobieda generała

W poniedziałek minęła 29 rocznica wprowadzenia w Polsce stanu wojennego. 29 lat to szmat czasu, więc z okazji takiej rocznicy wypada postawić pytanie, komu właściwie „Historia” przyznała rację i kto powinien być dzisiaj najbardziej udelektowany. Takie pytanie wypada postawić tym bardziej, że w słynnym telewizyjnym przemówieniu, a i później wielokrotnie też, generał Jaruzelski wyrażał nadzieję, że „Historia” osądzi go sprawiedliwie.

Jak długo trwa(ł) stan wojenny

Stan wojenny rozpoczął się 13 grudnia 1981 roku. A kiedy się skończył...? Okazuje się, że w kwestii tej nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Na takie pytanie próbowali odpowiedzieć uczestnicy spotkania zorganizowanego przez Porozumienie Organizacji Niepodległościowych, „Zima wasza, Polska nasza”. Spotkanie w Instytucie Elektrotechniki w Międzylesiu wyznaczono na 12 grudnia, gdyż to tego dnia - 27 lat temu - na kilka godzin przed północą rozpoczęły się pierwsze zatrzymania.

Ile trwał stan wojenny?