JanZaryn's picture

Personal information

O autorze:

Jan Żaryn - polski historyk, wykładowca akademicki, działacz społeczny. Doktor habilitowany, profesor UKSW.

History

Member for
13 years 35 weeks

Artykuły autorstwa Jana Żaryna:

Ksiądz Józef Glemp urodził się 18 grudnia 1929 r. w Inowrocławiu, w rodzinie robotniczej. W 1950 r. wstąpił do WSD w Gnieźnie, studiował także w Arcybiskupim Seminarium Duchownym w Poznaniu. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk bpa Franciszka Jedwabskiego 25 maja 1956 r. Początkowo pełnił m.in. funkcje kapelana sióstr zakonnych oraz wikariusza parafii archidiecezji gnieźnieńskiej. W latach 1958 –...
Wszyscy wiemy; w latach zaborów silny Kościół, jego struktury i katolicyzm stanowiły gwarancję utrzymania polskości, a nawet rozszerzania się polskiej kultury na teren rodzin protestanckich, czy żydowskich. Z kolei w czasie II wojny światowej straty osobowe Kościoła katolickiego na polskich ziemiach (ponad 20% duchowieństwa) świadczyły po raz kolejny, jak dobrze nasi okupanci wskazywali źródło...
Relacje Kościoła hierarchicznego i duchowieństwa z rolnikami po II wojnie światowej opierały się przede wszystkim na wyznawanym przez praktycznie cała polską wieś – katolicyzmie. Autorytet Kościoła pozostawał niepodważalny, w tym jego nauczanie. Co najmniej do lat 70-tych największy odsetek powołań kapłańskich pochodził z polskiej wsi; później te proporcje zmieniły się na rzecz parafii miejskich...
BEZKARNE KŁAMSTWA. Działania propagandowe wymierzone przeciwko ks. Jerzemu stanowiły ważny element operacji kryptonim "Popiel", prowadzonej coraz intensywniej przez Stołeczny Urząd Spraw Wewnętrznych w latach 1982 – 1984. Celem SB było zebranie informacji na temat środowiska skupionego wokół ks. Jerzego, skierowanie tam zdobywanej równocześnie agentury, a w końcu doprowadzenie do...
KRZYŻ - posiada w tradycji polskiej własną, niepowtarzalną ikonografię oraz własną historię. Poza oczywistym aspektem religijnym, często symbolizował dążenia narodu do niepodległości, wyrażał tęsknotę za panowaniem sprawiedliwości, a w końcu stanowił dowód i świadectwo dziękczynienia wolnego narodu. Ks. Karol Milik, pierwszy administrator apostolski na Dolnym Śląsku, pisał na temat „polonizacji...
Zanim nastąpił okres tzw. „karnawału”, 16 miesięczny czas legalnego istnienia społeczeństwa skupionego w ruchu „Solidarność”, Kościół katolicki był praktycznie jedyną instytucją autonomiczną wobec władzy, a zatem także jedyną strukturą oporu wobec marksistowskiego, ateistycznego aparatu partii i państwa. Począwszy od 1947 r., gdy władze komunistyczne rozprawiły się z opozycją polityczną (PSL, SP...