RomualdLazarowicz's picture

Personal information

O autorze:

Romuald Lazarowicz - ur. 11 VIII 1953 we Wrocławiu. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, kierunek bibliotekoznawstwo (1978). Od 1979 bibliotekarz archiwista w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Od 1978 we współpracy z wrocławskim SKS, 1979-1980 z Klubem Samoobrony Społecznej we Wrocławiu; od 1979 kolporter, nast. także redaktor niezależnego „Biuletynu Dolnośląskiego”. Wiosną 1980
współdziałał z Obywatelskim Komitetem Wyborców organizującym bojkot wyborów do Sejmu PRL
i rad narodowych. W VIII 1980 zawiózł strajkującym w Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni składki zebrane we Wrocławiu. Współredagował kolejne ulotki „Biuletynu Dolnośląskiego” wspierające wrocławski strajk.
Od IX 1980 w „S”, współpracownik wrocławskiego MKZ, nast. ZR Dolny Śląsk; od XI 1981 w redakcji gazety plakatowej „Nasze Słowo”. Od 13 XII 1981 współorganizator struktury wydawniczo-kolportażowej RKS „S” Dolny Śląsk,13 XII 1981 – V 1982 redaktor nacz. podziemnego pisma "Z Dnia na Dzień" (1. nr drukowany w nocy z 13/14 XII i kolportowany rano we wrocławskich fabrykach); współredaktor „Biuletynu Dolnośląskiego”. Wiosną 1982 uczestnik pierwszych, próbnych emisji podziemnego Radia „S”. W VI 1982 współzałożyciel organizacji Solidarność Walcząca; VI-IX 1982 szef Radia SW, w VIII 1982 współorganizator demonstracji 31 VIII w 2. rocznicę Porozumień Sierpniowych, autor i realizator nadawanych przez Radio SW
relacji „na żywo” z przebiegu wydarzeń na ulicach miasta. 1982-1990 autor i redaktor pism podziemnych, gł. „Biuletynu Dolnośląskiego”, od 1985 zajmował się składem komputerowym pism Solidarności Walczącej. IX
1988 – V 1990 redagował z Piotrem Bielawskim „Serwis Agencji Informacyjnej Solidarności Walczącej”. W 1991 sekretarz redakcji pisma „Dni”, od 1992 redaktor techn. licznych periodyków lokalnych i środowiskowych, z-ca redaktora nacz. tygodnika „Raport Dolnośląski” (1993), od 1995 założyciel firmy wydawniczej Lena, od 2000 współpracownik Wydawnictwa Wektory, od 2002 redaktor nacz. miesięcznika „Opcja na Prawo”; redaktor techn. edycji "Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość w dokumentach" (6 t. w 8 vol.: 1997-2000). Od 1995 członek Zarządu Stowarzyszenia Inicjatyw
Polsko-Niemieckich. Od 2004 członek Zarządu Stowarzyszenia Dolnośląska Inicjatywa Historyczna. Współautor (z Piotrem Bielawskim) książki Dziwny rok 1989 (Morex, 1999) oraz (z Jerzym Przystawą) Otwarta księga (Spes, 1999). Laureat wyróżnienia Kustosz Pamięci Narodowej (IPN, 2004), odznaczony Krzyżem WiN (1999), Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2007). Rozpracowywany w ramach SOR krypt. Tandem II. Mirosława Łątkowska, Artur Adamski

History

Member for
13 years 35 weeks

Artykuły autorstwa Romualda Lazarowicza:

Relacjonowanie wielkich historycznych wydarzeń, próby bilansu z nieodległej perspektywy, jeszcze za życia uczestników, wymagają wielkiej ostrożności. Po pierwsze, zawodna pamięć podpowiada coraz to nowe wersje przeszłości, po drugie – na jej obraz wpływa zarówno znajomość następstw tych wydarzeń, jak i współczesne uwikłania uczestników. Po trzecie wreszcie, nie wszystkie jeszcze dokumenty ujrzały...
W progu 1939 roku, w obliczu nadchodzącego konfliktu międzynarodowego, Polacy mieli przed sobą – przynajmniej teoretycznie – trzy możliwości: albo, zachowując ograniczoną suwerenność, u boku Niemiec uczestniczyć w agresji na ZSRS (co proponował Hitler), albo zgodnie z życzeniami Stalina zezwolić armii sowieckiej na wkroczenie do Polski, albo też nieustępliwie bronić suwerenności i nie wdawać si...
Egzekucja wykonana na Saddamie Husajnie wywołała w świecie wiele głosów potępienia. Usłyszeliśmy więc, że zabicie obalonego dyktatora niczego nie zmieni, że kara śmierci jest sprzeczna ze standardami demokratycznego państwa, z humanizmem itd. Zadziwiające, że demokratyczna wrażliwość przebudziła się właśnie w przypadku egzekucji Husajna! Przecież w Iraku i innych krajach kara śmierci jest na...