PiotrHlebowicz's picture

Personal information

O autorze:

Piotr Hlebowicz, ur. 2 III 1963 w Morągu k. Olsztyna. W 1982 wydalony z Liceum Rolniczego w Gdowie. 1981-1997 prowadził gospodarstwo rolne w Zagórzanach k. Gdowa. Od IX 1980 w „S”, wiceprzewodniczący wiejskich struktur w Zagórzanach; kolporter wydawnictw niezależnych. W 1981 organizator (z ojcem Jerzym Hlebowiczem) wiejskich i gminnych struktur „S” RI w gm. Gdów i gminach sąsiednich. W 1982 współzałożyciel (z Józefem Mroczkiem) w Bochni podziemnego pisma „Kurierek B”, od 1982 jeden z koordynatorów na Małopolskę w OKOR, drukarz pisma OKOR „Żywią i Bronią”; członek Porozumienia Prasowego Solidarność Zwycięży, od 1986 (po aresztowaniu Mariana Stachniuka) szef, w ramach PPSZ drukarz m.in. pism SW, KPN, LDPN, w pismach PPSZ (m.in. „Solidarność Zwycięży”) autor, tłumacz, członek redakcji, organizator działalności wydawniczej (m.in. w swoim domu w Zagórzanach), transportu; współpracownik, od 1985 członek Solidarności Walczącej; skazany przez kolegium ds. wykroczeń w Starogardzie Gdańskim za udział w demonstracji 31 VIII 1982 w Gdańsku na 30 dni aresztu z zamianą na karę grzywny, osadzony w areszcie w Starogardzie Gd., po 3 dniach po wpłacie grzywny zwolniony. W 1983 uczestnik budowy tajnej drukarni-bunkra pn. Wilno i dodatkowo im. generała Leopolda Okulickiego Niedźwiadka na terenie swojej posesji w Zagórzanach (drukarnia, także archiwum i magazyn papieru, pracowała do 1989, nast. do 1993); współzałożyciel, redaktor, drukarz podziemnego pisma „Vade Mecum”; 1983-1984 uczestnik Dni Skupienia Rolników w Krasiczynie, Czernej, Krakowie; 1986-1991 koordynator Krakowskiego Oddziału SW, współorganizator akcji ulotkowych, plakatowych, malowania na murach, pomocy represjonowanym. W 1988 współorganizator Wydziału Wschodniego SW, współprzewodniczący (z Jadwigą Chmielowską); od 1988 działacz na rzecz Polaków w ZSRS, nast. b. ZSRS, repatriacji Polaków z ZSRS; 1988-1992 organizator łączności z zagranicą, kurier (kontakty w Paryżu, Berlinie Zachodnim, USA), odpowiedzialny (z grupą Wydz. Wschodniego SW) za przerzucanie otrzymanego sprzętu i materiałów poligraficznych do ZSRS, kontakty z tamtejszą opozycją, współpracę polityczną i informacyjną, szkolił drukarzy, uruchamiał sprzęt poligraficzny w niektórych regionach ZSRS (m.in. w Gruzji); w I 1991 obecny w Wilnie wśród obrońców Parlamentu. W III 1989 delegat na zjazd krajowy „S” RI w Warszawie. Przeciwnik Okrągłego Stołu w 1989. Od 1990 w Małopolskim Sojuszu Niepodległościowym. 1990-1992 członek założyciel Centrum Koordynacyjnego Warszawa ’90 (współpraca partii i organizacji niepodległościowych w ZSRS, Polsce, Rumunii, Bułgarii, Czechosłowacji, Laosie); współzałożyciel Czeczeńskiego Ośrodka Informacyjnego w Krakowie, w I 1997 obserwator międzynarodowy wyborów prezydenckich i parlamentarnych w Czeczenii. 1997-1998 dyr. promocji Urzędu Miasta Łodzi w Wilnie, 2001-2004 dyr. letnich szkół języka i kultury polskiej na Syberii pn. Bliżej Ojczyzny. W 2007 członek założyciel Stowarzyszenia Solidarność Walcząca. Po 2007 nadal w kontakcie z działaczami demokratycznymi państw na terenie b. ZSRS, badacz historii SW i OKOR. Odznaczony m.in. Krzyżem Semper Fidelis (2000), Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2007). W pamiątkowej księdze Parlamentu Litewskiego wpisany jako obrońca Parlamentu w I 1991.

History

Member for
13 years 26 weeks

Artykuły autorstwa Piotra Hlebowicza:

В 29 годовщину введения военного положения на територии Польши (в ночь на 12-13 декабря 1981 года). Военный режим был подготовлен генералом Войцехом Ярузелским, который с 1943 года работал на советскую разведку, и был сотрудником военных информационных служб (кличка Ярузелского – "Вольски").
Pomaganie zbrodniarzom jest ze wszech miar naganne i powinno być potępione bezwzględnie. Od czasów II wojny światowej rozlicza się nazizm, ściga SS-manów i hitlerowskich zbrodniarzy wojennych po całym świecie. Do dnia dzisiejszego. Sądy wymierzają kary leciwym staruszkom, stojącym jedną nogą nad grobem. Jest to słuszne w imię szeroko rozumianej sprawiedliwości. Jednak musimy wreszcie przeciąć...