JerzyKlosinski's picture

Personal information

O autorze:

Jerzy Kłosiński, lat 57, dziennikarz od 1980 roku, w gazecie codziennej Regionu Mazowsze Solidarności „Niezależność” w roku 1981.Członek NSZZ Solidarność od X.1980 do dziś - organizator Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność w Szkole Podstawowej nr 130 w Warszawie i jej wiceprzewodniczący. Od przełomu 1981/1982 r. – współorganizator podziemnego biura RKW Mazowsze, łącznik biura, pomysłodawca utworzenia przy RKW Mazowsze gremium konsultacyjnego złożonego z przedstawicieli dużych zakładów pracy Warszawy oraz jego uczestnik, 1983 -1989 r.– redaktor podziemnego tygodnika „CDN-Głos Wolnego Robotnika”, 1989 r. – redaktor podziemnego dwutygodnika „Nowa Gazeta” , zaangażowany w kampanię wyborczą Komitetu Obywatelskiego „S” w Polskim Radio 1989 r, redaktor naczelny „Wiadomości Skierniewickich” w latach 1990-91, w redakcji „Tygodnika Solidarność” od 1991 roku, od 2002 redaktor naczelny. Prowadzenie publicystycznego w TVP „Mam prawo”. Wiceprezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich od 2005 r. . Publikacje książkowe: 1992 r. „Przerwana premiera. Rozmowa z Janem Olszewskim” – współautor, 2005 r. monografia Regionu Mazowsze NSZZ Solidarność – Wydawnictwo Wolumen, autor koncepcji i opracowania zbioru tekstów w książce wydawnictwa Tysol „20 lat przemian” - 2009 r. Zajmuje się problematyką społeczną, polityczną, kulturalną. Autor wielu reportaży, wywiadów, artykułów publicystycznych oraz recenzji książkowych i filmowych.

History

Member for
13 years 33 weeks

Artykuły autorstwa Krzysztofa Kłosińskiego:

Dzieje Regionu Mazowsze, zresztą tak jak Regionu Gdańskiego są wyjątkowe na tle całego kraju. Warszawa nie była wprawdzie nigdy siedzibą władz związku, ale w stolicy często toczyły się rozmowy z władzami centralnymi, tu również w latach 80-tych w kręgach doradców był nadawany kierunek działania dla całego związku. Dopiero lata 90-te przyniosły zmianę i ten wpływ Warszawy na rozwój związku nie...