JerzyEisler's picture

Personal information

O autorze:

Urodził się w 1952 r. w Warszawie. Jest znawcą dziejów PRL, a zarazem specjalistą z zakresu najnowszej historii Francji. Od 2002 r. pełni funkcję dyrektora Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie. Jest także członkiem Rady Klubu Historycznego im. gen. Stefana Roweckiego „Grota”. Od wielu lat pozostaje związany z Pracownią Dziejów Polski po 1945 r. w Instytucie Historii Polskiej Akademii Nauk. W Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego prowadzi seminarium magisterskie i wykład monograficzny na temat dziejów Polski po II wojnie światowej. Nurt jego badań na temat Francji reprezentują takie prace jak: „Od monarchizmu do faszyzmu. Koncepcje polityczno-społeczne prawicy francuskiej 1918–1940”, Warszawa 1987; „Kolaboracja we Francji 1940–1944”, Warszawa 1989; „Philippe Pétain”, Wrocław 1991. W badaniach dotyczących historii politycznej PRL szczególną uwagę poświęcił wydarzeniom Marca 1968 r. Był prekursorem badań na ten temat. Jego książka „Marzec 1968. Geneza, przebieg, konsekwencje” ukazała się już w 1991 r. Natomiast w 2006 r. wydana została obszerna, bogata faktograficznie i źródłowo monografia „Polski rok 1968”. Inne ważniejsze prace to: „Zarys dziejów politycznych Polski 1944–1989”, Warszawa 1992; „List 34”, Warszawa 1993; „Grudzień 1970. Geneza, przebieg, konsekwencje”, Warszawa 2000, „»Polskie miesiące«, czyli kryzys(y) w PRL”, Warszawa 2008. Prof. Eisler jest autorem i współautorem dwudziestu książek, a także ponad trzystu recenzji oraz artykułów naukowych i popularnonaukowych. Wielokrotnie otrzymywał prestiżowe nagrody za osiągnięcia w dziedzinie historii najnowszej.

History

Member for
13 years 28 weeks

Artykuły autorstwa Jerzego Eislera:

Przez ponad rok po Sierpniu ’80 władze partyjno-państwowe z nieskrywaną niechęcią tolerowały „Solidarność” na scenie publicznej. Wszelako równocześnie w jak największej tajemnicy w MSW i MON były prowadzone przygotowania do wprowadzenia w Polsce stanu wojennego. Wojciech Jaruzelski często potem powtarzał, że ostateczną decyzję o rozpoczęciu operacji milicyjno-wojskowej podjął dopiero 12 grudnia...