Wrocław
na Oddziale Specjalnym Zakładów [Aparatury Spawalniczej] „Aspa" we Wrocławiu skradziono 67 zapalników do min kolejowych.