Tarnobrzeg
w Staszowie ujawniono nieformalną grupę złożoną z 8 uczniów Technikum Mechanicznego, która zajmowała się sporządzaniem i kolportażem ulotek sygnując je nazwami: Polski Ruch Patriotyczny - PRP, Polski Ruch Wolnościowy - PRW i Wolność i Niepodległość Polski - WiNP.