Gorzów Wielkopolski
w Dębnie Lubuskim ujawniono nielegalnąorganizację pn. Podziemny Ruch Odrodzenia Narodowego „Granit", której członkowie (4 osoby dorosłe) zajmowali się sporządzaniem i kolportażem ulotek i plakatów oraz wykonywaniem napisów