Gdańsk
na [okrętach] budowanych w Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni wywieszono 2 kukły z napisem „PZPR".