Ciechanów
w Zakładzie Stolarki Budowlanej „Stolbud" w miejscowości Baboszewo zorganizowano zbiórkę pieniędzy na pomoc dla rodziny internowanego działacza NSZZ „Solidarność z Międzyzakładowego] K[omitetu] Z[ałożycielskiego] w Płońsku