Białystok
na terenie Białegostoku i Knyszyna ujawniono nielegalną organizację pn. Czarna Madonna, w skład której wchodziło 6 osób, w tym l osoba dorosła. Członkowie organizacji zajmowali się sporządzaniem i kolportażem ulotek.