Wrocław
we Wrocławiu o godzinie 18 nadano 3-minutową audycję na falach ultrakrótkich Radio „Solidarność Walcząca",o godzinie 21 ponownie na falach ultrakrótkich nadano we Wrocławiu audycję Radio „Solidarność Walcząca".