Kielce
w miejscowości Kunowo oblano farbą pomnik poległych w walce z faszyzmem w okresie okupacji hitlerowskiej.