Elbląg
w Zakładzie Karnym w Braniewie 40 skazanych z dekretu o stanie wojennym ogłosiło 3-dniową protestacyjną głodówkę