Łomża
w Łomżyńskich Zakładach Przemysłu Bawełnianego [„Narew"] w Łomży zorganizowano zbiórkę pieniędzy na pomoc dla internowanych i ich rodzin.