Łódź
w Wytwórni Filmów Fabularnych w Łodzi zorganizowano zbiórkę pieniędzy na pomoc dla rodzin poległych górników w Kopalni Węgla Kamiennego „Wujek".