Elbląg
ponownie rozpoczęły się strajki w następujących zakładach pracy:- Zakłady Mechaniczne [im. K. Świerczewskiego] „Zamech w Elblągu,- Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Elblągu,- Zakłady Przemysłu Motoryzacyjnego „Polmo" w Elblągu,- Elbląskie Zakłady Meblowe.