Krosno
w sali katechetycznej na terenie posesji należącej do oo. Franciszkanów w Krośnie zorganizowano nielegalne zebranie z udziałem 38 osób - byłych pracowników Fabryki Amortyzatorów „Polmo" w Krośnie.