Koszalin
77 pracowników (na 92) zatrudnionych w Oddziale Szczecińskich Restauracji Dworcowych „Wars" w Koszalinie odmówiło podjęcia wynagrodzenia za miesiąc luty w związku z jego obniżeniem w granicach 2 tysięcy złotych.