Kalisz
40 internowanych w ośrodku odosobnienia w Ostrowiu Wielkopolskim odmówiło spożywania posiłków i postanowiło żywić się artykułami pochodzącymi z paczek.