Szczecin
strajki trwały w następujących zakładach:- Stocznia Szczecińska im. A. Warskiego,- Szczecińskie Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych [i Elektrycznych],- Ośrodek Remontowy Przedsiębiorstwa Połowów Dalekomorskich i Usług Rybackich „Gryf",- [Szczecińska] Stocznia Remontowa „Gryfia",- Szczecińska Stocznia Rzeczna,- Przedsiębiorstwo [Produkcji] Urządzeń Transportowych „Wuteh",- Zarząd Portu Szczecin,