Kraków
zerwano kable zasilające zwijarkę blachy w Walcowni Zimnej Kombinatu Hutniczego im. Lenina w Krakowie, powodując 4-godzinny przestój w produkcji.