Gdańsk
w punkcie skupu makulatury Gdańskiego" Przedsiębiorstwa Surowców Wtórnych w Gdańsku z nieznanych przyczyn wybuchł pożar, powodując straty ok. l miliona złotych.