Gorzów Wielkopolski
na znak protestu przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego zorganizowano strajki w następujących zakładach pracy:- Zakłady Włókien Chemicznych ,,Chemitex-Stilon" w Gorzowie Wielkopolskim - na 10 tysięcy pracowników do strajku przystąpiło 2 tysiące zatrudnionych,- Zakłady [Przemysłu Jedwabniczego] „Silwana" w Gorzowie - w strajku uczestniczy 1000 pracowników, tj. 50% załogi,- filia Zakładów Mechanicznych „Gorzów" w Sulęcinie - strajkuje 700 pracowników na 900 zatrudnionych,- Elektrociepłownia „Gorzów" na 600 zatrudnionych w strajku uczestniczy 150 osób,- Spółdzielnia Pracy „Metalplastic" w Gorzowie- strajk podjęło 200 pracowników.