Gdańsk
na znak protestu przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego zorganizowano strajki w następujących zakładach pracy:- Stocznia [Gdańska] im. Lenina - strajk objął 5000 pracowników na 165 000 zatrudnionych,- [Gdańskie] Przedsiębiorstwo Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Przemysłowych „Mostostal" w Gdańsku,- Gdyńska Stocznia Remontowa „Nauta" w Gdyni- w strajku uczestniczy 2300 pracowników,- Gdańska Stocznia Remontowa w Gdańsku- w strajku uczestniczy 5800 pracowników na 6100 zatrudnionych,- Stocznia im. Komuny Paryskiej w Gdyni - strajk podjęło 2000 pracowników na 10500 zatrudnionych,- Rafineria Północna w Gdańsku - na 2050 zatrudnionych w strajku bierze udział 900 pracowników,- Zakłady Radiowe „Radomor" w Gdańsku,- Stocznia Północna [im. Bohaterów Westerplatte] w Gdańsku -- w strajku bierze udział 4200 pracowników,- Fabryka Przekładni Samochodowych „Polmo" w Tczewie - strajkuje 600 pracowników na 2400 zatrudnionych,- Przedsiębiorstwo Spedycji Międzynarodowej „C. Hartwig",- Zakłady Urządzeń Okrętowych „Hydroster" w Gdańsku,Centrum Techniki [i] Wytwarzania Przemysłu Okrętowego „Promor" w Gdańsku,- Zarząd Portu Gdańsk.