Zamośc
na znak protestu przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego przerwało pracę 120 pracowników w Biłgoraj skich Zakładach Naprawy Samochodów [w Biłgoraju]