Białystok
na znak protestu przeciwko ogłoszeniu w Polsce stanu wojennego zorganizowano strajki w następujących zakładach pracy:- Zakład Podzespołów Telewizyjnych „Bizet" w Białymstoku - na I zmianie udział w strajku wzięło ok. 1500 pracowników,- Fabryka Przyrządów i Uchwytów [„Ponar-Bial"] w Białymstoku - na I zmianie przerwało pracę 416 pracowników.