Łódź
o godz. 9°° przed kościołem pw. św. Krzyża w Łodzi zaczęły zbierać się grupy dochodzące do 100 osób, wznoszono okrzyki: „Uwolnić Słowika , „Uwolnić Wałęsę", „Znieść stan wojenny" - kolportowano ulotki i nielegalne czasopisma - zatrzymano l osobę.