Kraków
o godz. 14(X) spod bramy Kombinatu Hutniczego im. Lenina w Krakowie w szyku zorganizowanym ruszyła grupa 300 osób, której liczebność doszła do 1300 osób. Podczas przemarszu wznoszono okrzyki: „Uwolnić Lecha", „Uwolnić Gila"12, „Znieść stan wojenny" - kamieniami obrzucano przejeżdżające samochody. Po użyciu sił zwartych grupa rozproszyła się, ok. godz. 16°° na Osiedlu Dąbrowszczaków w Nowej Hucie w Krakowie zaczęły zbierać się agresywne grupy atakujące funkcjonariuszy kamieniami, które zostały rozproszone przez oddziały zwarte, w godzinach wieczornych na terenie Nowej Huty ponownie zaczęły zbierać się agresywne grupy - w czasie zajść zatrzymano 137 osób