Zamośc
grupa skazanych z dekretu o stanie wojennym w Zakładzie Karnym w Hrubieszowie ogłosiła protestacyjną głodówkę.