Bielsko - Biała
o godz. 14°° z Wydziału Narzędziowni Fabryki Samochodów Małolitrażowych w Bielsku-Bia-łej grupa 30 pracowników w szyku zwartym udała się w kierunku dworca kolejowego - po drodze została rozproszona w wyniku działań prewencyjnych podjętych przez funkcjonariuszy MO,- w godzinach popołudniowych na placu Bolesława Chrobrego w Bielsku-Białej zaczęły zbierać się kilkunastoosobowe grupy, usiłując zorganizować manifestację, zostały rozproszone przez legitymowanie - zatrzymano 27 osób.