Lublin
przed krzyżem przy kościele oo. Salezjanóww Lublinie złożono wieniec z szarfami z napisem NSZZ„Solidarność".