Krosno
w ośrodku odosobnienia dla internowanych w Uhercach 11 osób zorganizowało protestacyjną głodówkę, która trwała do dnia 17 marca.