Kielce
pogróżkowy anonim otrzymał sekretarz POP PZPR w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym w Starachowicach.