Jelenia Góra
funkcjonariusz posterunku MO w Cieplicach otrzymał anonim pogróżkowy w miejscu zamieszkania.