Wrocław
we Wrocławiu na ulicy Grabiszyńskiej przed tablicą upamiętniającą powstanie NSZZ „Solidarność" składano kwiaty i zapalano znicze,— na budowie elektrociepłowni przy ul. Łowieckiej we Wrocławiu zorganizowano zbiórkę pieniędzy na pomoc dla osób internowanych i aresztowanych.