Wałbrzych
w Wałbrzychu ujawniono 4-osobową nielegalną grupę wśród uczniów miejscowych szkół ponadpod-stawowych, która zajmowała się sporządzaniem i kolportażem ulotek.