Szczecin
przed tablicą poświęconą ofiarom grudnia 1970 roku przed Stocznią im. A. Warskiego zapalono znicze i złożono kwiaty