Kraków
w związku z ogłoszeniem stanu wojennego zorganizowano strajki w następujących zakładach pracy:- Kombinat Hutniczy im. W. Lenina,- zajezdnia autobusowa Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Nowej Hucie,- Hutnicze Przedsiębiorstwo Remontowe w Nowej Hucie.