Kielce
na znak protestu przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego zorganizowano strajk części załogi w Hucie im. M. Nowotki w Ostrowcu Świętokrzyskim.