Katowice
na znak protestu wobec wprowadzenia stanu wojennego zorganizowano strajki okupacyjne w następujących zakładach pracy:- Huta „Katowice",- Kopalnia Węgla Kamiennego „Ziemowit",- Kopalnia Węgla Kamiennego „Andaluzja",- Kopalnia Węgla Kamiennego „Wujek",- Kopalnia Węgla Kamiennego „Manifest Lipcowy",- Kopalnia Węgla Kamiennego „ZMP",- Kopalnia Węgla Kamiennego „XXX-lecia PRL",- Kopalnia Węgla Kamiennego „Jastrzębie",- Kopalnia Węgla Kamiennego „Moszczenica".