Ciechanów
w Działdowie zorganizowano nielegalne zebranie miejscowych aktywistów NSZZ „Solidarność", na którym podjęto decyzje o organizowaniu strajków.