Toruń
w Toruniu ujawniono 4-osobową nieformalną grupę, która zajmowała się prowadzeniem zakonspirowanej działalności NSZZ „Solidarność" w toruńskich zakładach pracy.